آرشیو دسته ها برای تجلیل

کسب موفق ترین گروه جهادی در جشنواره مالک اشتر

کسب موفق ترین گروه جهادی در جشنواره مالک اشتر

بسم الله الرحمن الرحیم قرارگاه جهادی ایثارگران شهرستان آغاجاری  به عنوان موفق ترین گروه جهادی در جشنواره مالک اشتر برگزیده شد درمراسمی که باحضور سردار معین پور جانشین قرارگاه محرومیت زدایی سپاه خوزستان،سرگرد قنواتی فرمانده…