اهدای سه سری جهیزیه

توضیحات

قرارگاه جهادی ایثارگران شهرستان آغاجاری در نظر دارد با کمک شما خیرین عزیز جهت اهدای سه سری جهیزیه جهت زوج های آبرومند نماید.

تعداد مشارکت جهت تهیه جهیزیه 800نفر
مبلغ مشارکت 50هزار تومان
شماره کارت 6273811163312025

%
سرمایه جمع شده
  • 200000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 1حمایت کنندگان