مشارکت جهت خرید یخچال جهیزیه

توضیحات

تعداد مشارکت جهت خرید یخچال1180نفر

قرارگاه جهادی ایثارگران شهرستان آغاجاری در نظر دارد با کمک شماخیرین بزرگوار و همیشه همراه، جهت تهیه10 یخچال برای 10خانواده نیازمند؛ و اهدای سه سری جهیزیه جهت زوج های آبرومند نمائید. امسال با کمک شما خیرین عزیز این پویش عملیاتی گردد.

 

مبلغ مشارکت: 50هزار تومان
شماره کارت: 6273811157701605

%
سرمایه جمع شده
  • 150000000 تومانمبلغ مورد نیاز