پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای خیرین

پویش لبخنداحسان ۲شهرستان آغاجاری

پویش لبخنداحسان ۲شهرستان آغاجاری

بنام خدا خدمات رایگان دندانپزشکی ویژه خانوادهای نیازمنددرقالب پویش لبخند احسان ۲ کشیدن دندان ,جرم گیری ،عصب کشی ،پرکردن به همت قرارگاه جهادی ایثارگران شهرستان آغاجاری و پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره …