پست های وبلاگ

  • خانه / ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره بنیاداحسان

بایگانی برچسب برای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره بنیاداحسان

پویش لبخنداحسان ۲شهرستان آغاجاری

پویش لبخنداحسان ۲شهرستان آغاجاری

بنام خدا خدمات رایگان دندانپزشکی ویژه خانوادهای نیازمنددرقالب پویش لبخند احسان ۲ کشیدن دندان ,جرم گیری ،عصب کشی ،پرکردن به همت قرارگاه جهادی ایثارگران شهرستان آغاجاری و پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره …